מבוא מאת שמואל אלמוג

עמוד:10

נעשים נסיונות להתמודד עם המציאות המשתנית ומושגים ישנים מקבלים בתוך כך חארה חדשה ואקטואלית . אנו מטפלים כאן בשלושה עניינים , הזוכים בתקופה זו להתעוררות ולהתחדשות : הרעיון הלאומי היהודי ; יישוב ארץ ישראל ; חזון שיבת ציון . הרעיון הלאומי היהודי : בשעה שמדובר בעם עתיק יומין ובעל תודעת ייחוד כעם ישראל , ניצבת במלוא חריפותה השאלה : מהי בעצם הלאומיות ומתי התחילה ? היהודים הרי היו בגדר עם כבר בימי קדם ולכאורה לא צריכים היו להשפעת הלאומיות האירופית כדי להתגדר במסגרת לאומית . לעומת זאת יש כיום למונחים 'אומה ' , ' לאום ' , ' לאומיות' וכר משמעות מוגדרת , המיחדת אותם מקיבוצים חברתיים של העולם העתיק ושל ימי הביניים , ושוב אין להחילם כפשוטם על בני ישראל בימי קדם . אפילו בא הרעיון הלאומי היהודי רק לחדש ימיה של לאומיות עתיקה , עדיין חסר הוא את מימד הרציפות ההיסטורית . החורבן והגלות שינו את פני העם היהודי כל כך , שלא יכול היה לחדש את לאומיותו מניה וביה . בארצות האמנציפציה נחשבו היהודים כעדה דתית ולא כלאום ואף יהודי מזרח אירופה לא נזקקו להגדרה לאומית ככל שהמשיכו לקיים את אורח החיים המסורתי . התודעה הלאומית היהודית היא פועל יוצא של חבלי ההשתלבות בחברה הלא יהודית , מזה , ושל הנםיונות לשנות את אורח החיים היהודי , מזה . הלאומיות היהודית מושפעת מן הדוגמה של התנועות הלאומיות באירופה , אך יש בה משום חיפוש אחר זהות יהודית , שתהיה חדשה ואוטנטית בעת ובעונה אחת . עיקרו של הרעיון הלאומי היהודי הוא בהפיכת היהדות מעדה דתית לקיבוץ לאומי , היינו , ביצירת מסגרת חדשה , שבד , יוכלו היהודים להתפתח ולתת ביטוי לעצמיותם . התודעה הלאומית איננה מתגלה לפתע כבשורה חדשה , אלא מתעצבת לאיטה מתוך הרהורים של יחידים והתארגנות של חבורות קטנות . משבגר הרעיון הלאומי היהודי וקנה לו זכות אזרח בקרב היהודים , הוא הסתעף לכמה זרמים והשפיע בכיוונים שונים ואף מנוגדים . מצד אחד , הוביל לחיבת ציון ולארץ ישראל , ומצד שני , לטריטוריאליזם ולנסיונות לישב יהודים במאורגן בארצות שמעבר לים . הוא הוליד את האוטתומיזם , ששאף לתת ביטוי לאומי למיעוטים היהודיים בארצות מושבם ונתן כיוון לדרכה של תנועת הפועלים היהודית בגולה . 8 Nathan Feinberg , Studies in International Law , Jerusalem 1979 , p . 235 . 7 Hans Kohn , The Idea of Nationalism , Toronto 1967 , p . 3 et seq . 6 בנימין אקצין , לאומים ומדינות , תל אביב , 1980 עמ' . 169

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר