רפאל מאהלר יהדות אמריקה ורעיון שיבת ציון בתקופת המהפכה האמריקנית

ל ר יהדות אמריקה ורעיון שיבת ציון בתקופת המהפכה האמריקנית בתולדות השתלשלותו של רעיון שיבת ציון נתייחדה חשיבות יתרה לראשית תקופת האמנציפציה , שהיא תקופת הביניים בין הפיאודליזם והקפיטאליזם המודרני . באותם הימים , בעקבות הזעזועים בעולם , המהפכה הצרפתית ומלחמות נםוליאון נתעוררו בלב היהדות שבמזרח אירופה תקוות חדשות לגאולה קרובה . התקוות הללו טופחו במיוחד על ידי תנועת החסידות , שעמדה אז בימי חורפה . בה בשעה חוללה המהפכה הצרפתית בתוך יהדות אירופה המערבית וביתר דיוק , בתוך מעמר הבורגנות היהודית החדשה , שהיתה מבצבצת ועולה בחבל זה של אירופה , משבר רוחני שלא זו בלבד , שגרם להתשת כוחה של הדת , אלא גם להתנכרות לאומית וממילא גם להתכחשות לעיקר הרעיון על שיבת ציון . אולם גם בתיך היהדות המערבית לא כל הישובים נתפסו במדה שוה לזרם התבוללות מדעת ובכוונה תחלה . דוגמה של יוצא מן הכלל לשבח היא יהדות איטליה . חוץ לקומץ של רבנים מראשי הסנהדרין בפאריז , כאברהם די קולוניא ויהושוע סגרה , וחוג צר של מתבוללים קיצוניים מיסודו של משה םורמיג'יני , לא עמד בה באמנציפציה הראשונה באיטליה הכוח לערער את האמונה בגאולה משיחית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי