ל'שיבתו' של משה הס ליהדות —הרקע לחיבור 'רומי וירושלים' מאת מיכאל גרץ

ל'שיבתו' של משה הס ליהדות —הרקע לחיבור 'רומי וירושלים' מאת מיכאל גרץ מקומו של מחבר 'רומי וירושלים' ( 1862 ) מוצנע קמעה בתולדות הלאומיות היהודית . דבר זה אינו מפתיע כשלעצמו , שכן הס הקדים את התנועה הלאומית בדור . בני זמנו התנכרו לו , וקריאתו r יעם תחיית איטליה לא ירחק היום שבו תקום יהודה לתחייה' נפלה על אוזניים אטומות . עד מהרה נשתכח חיבורו 'על אודות השאלה הלאומית האחרונה בשתים עשרה איגרות / ורק בסוף שנות השמונים חזר והעלה אותו 'המגיד' מתהום הנשייה . הרצל לא ידע דבר על קיום החיבור כאשר שרטט את קווי 'מדינת היהודים , ' ואפילו הסוציאליסטים היהודים , שהס הקדים אותם בניסוח סינתיזה בין הגות יהודית לבין אידיאל סוציאליסטי אוניברסאלי , גיבשו את השקפתם גיבוש ראשון לפני שנתגלגל לידם חיבורו של הס . לאור פער הזמן בינו לבין ההתעוררות הלאומית הגדולה של שנות השמונים ובהעדר ראיות שכתיבתו של הס השפיעה על הפיכתה של התעוררות זו לכלל תנועה חברתית פוליטית , קשה לראות ב הס מבשר' הציונות . * 2 הס הלאומי הוא תופעה יוצאת , דופן בקרב בני זמנו . ההיסטוריון מתקשה לשבץ אותו בהקשר רעיוני חברתי , שכן הנטייה השלטת בצי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי