מפתח שמות — אנשים ומקומות

מפתח שמות — אנשים ומקומות אבימלך 25 אבינרי , שלמה 9 הע' אבן גבירול 116 הע' אבן עזרא , ר' אברהם ( ראב '' ע ) 198 אברהם 159 , 141 , 77 , 76 , 68 , 67 , 39 הע 161 , ' הע' אדלר , הרמן 208 אדלר , ישראל 153 הע' אדלר , נתן מרכוס 202 , 200 הע 203 , ' אדלר , סירוס 25 ( Adler , Cyrus ) הע' אדמס , ג'ון 24 ( גם הע 40 , ( ' אהרונסבורג 20 אוגנדה 12 אוירבך , מאיר 204 אוסטריה 111 , 110 , 109 , 107 אוסטרליה 202 ( גם הע ( ' אופנתיים , סמואל 23 ( Oppenheim , Samuel ) העי אופנהיימר , פ 122 ( Oppenheimer , F . ) . הע' אוקו , סיני 117 הע' אזולאי , ר' חיים יוסף דוד 31 אטינג , שלמה 26 אטינגן , הנדלה יוחנן ואן 34 ( גם הע ( ' אטינגר , שמואל 8 הע 9 , ' הע 149 , ' הע 170 , ' הע , ' 176 הע 187 , ' הע' 194 הע 195 , ' הע' איזולא , ז'אן 116 ( Izoulet , Jean ) העי איטליה 45 , 31 , 19 , 13 הע 121 , ' הע / 170 , 166 הע 194 , 191 , 178 , 177 , 176 , 175 , ' אייכטל , גוסטאב ד' 117 ( Eichthal , Gustave d' ) העי 120 , הע 169 , 168 , ' ( גם הע ( ' אייכלר , לודויג 128 ( Eichler , Ludwig ) העי אייר , יוסף 65 , 64 ( Eyre , Jose...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי