מבוא מאת שמואל אלמוג

עמוד:12

לכאורה . במישור אחר מעוגנת הפעילות הממשית , הנעשית בשם שיבת ציון על ידי יהודים חרדים , ציונים ונוצרים , כל אחד על פי דרכו שלו . מלבד זה יש לראות את השאיפות הדתיות והלאומיות על רקע תקופתן ובמיוחד נוכח התגברות ההתחרות בין מעצמות אירופה על השפעה במזרח הקרוב . שנות השישים של המאה התשע עשרה , למשל , משופעות ברעיונות פרוטו ציוניים . בחוגים בריטיים מזה וצרפתיים מזה יש נטייה לקשור את חזון שיבת ציון עם 'השאלה המזרחית' ועם תוכניות ליישובם של יהודים באימפריה העותמאנית ובמיוחד בארץ ישראל . אפשר למצוא באן שילוב בין מוטיבים נוצריים והומניםטיים לבין אינטרסים אימפריאליים . באווירה זו נשמעים גם קולותיהם של 'מבשרי הציונות , ' שכבר הוזכרו מקודם ואף אצלם משמשים בערבוביה מומנטים דתיים ולאומיים . כל זה מתרחש במרחק רב למדי מתשומת הלב של הקיבוצים היהודיים החשובים ואין לו השפעה ניכרת על חזון הגאולה המסורתי של היהדות החרדית . חזון שיבת ציון כעיקרון ציוני עומד ביסודו על הפעילות האנושית להגשמתו , להבדיל מן הציפייה לגאולה משמיים . ואילו בתחום אחר , תהיה הבחירה של הציונים בארץ ישראל סימךהכר חשוב , המבדיל את הציונות מכל שאר גוניה של הלאומיות היהודית . כאן המקום להסיק כמה מסקנות מן הבירור הקצר ביחס לשלושת העניינים שהוצגו במבוא — הרעיון הלאומי , יישוב ארץ ישראל ושיבת ציון : ( 1 ) צריך לשוב ולהדגיש , שכל העניינים הללו היו קיימיים ועומדים אף לפני חיבת ציון ולפני היות הציונות הרשמית ; ( 2 ) אין הציונות בעלת מונופולין על שום יסוד מהיסודות האלה , שכן לעניין יישוב ארץ ישראל יש ליהדות החרדית זיקה מסורתית משלה ולחזון שיבת ציון שותפים על פי דרכם גם החרדים ואף כיתות נוצריות שונות . הרעיון הלאומי מקובל , כנגד זאת , גם על טריטוריאליסטים ואוטונומיסטים למיניהם ; ( 3 ) בציונות בלבד מתגשם השילוב המלא בין כל היסודות האלה , אך לא בלי מאבקים והתלבטויות . רק לאחר תקופת הרצל ועם שוך משבר אוגנדה , מאמץ לו הקונגרס הציוני השביעי גם את שיטת העבודה המעשית בארץ ישראל ושולל את הטריטוריאליזם מכל וכל . ( 4 ) מכל האמור לעיל משתמעת המסקנה העיקרית , שהציונות היא מערכת מורכבת , המשלבת בתוכה יסודות ךוטרוגניים , ואף שהם מעוגנים במסורת עתיקת יומין , אין הם באים לכלל מימוש אלא לאחר שזכו להארה חדשנית . Ernest Laharanne , La Nouvelle Question d'Orient , Paris 1860 , p . 40 13 כמו ק ע"ע 14 Leonard Stein , The Balfour Declaration , London 1961 , p . 11 , 14- יוסף שלמון ' , מסורת ומודרניות במחשבה הציונית דתית בראשיתה / בקובץ : אידיאולוגיה ומדיניות ציוניות ) , שם , ( עמ' Adolf Bohm , Die Zionistische Bewegung , Bd . I , Tel-Aviv 1935 , s . 315 , 318 . 15 . 28-27

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר