מבוא מאת שמואל אלמוג

מבוא מאת שמואל אלמוג כל המאמרים המתפרסמים בקובץ זה הופיעו מלכתחילה בכתב העת 'ציון' — אחד מהם במאסף 'ציון , ' שיצא מטעם החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה החל בשנת תרפ"ו , ויתרם ברבעון לחקר תולדות ישראל , הנושא אותו שם והמופיע משנת תרצ"ו ואילך . המאסף היה מכוון לחקר תולדות ארץ ישראל והיישוב היהודי בה ואילו ברבעון הורחבה היריעה , כדי שישמש בימה משותפת לכל העוסקים בחקר תולדות עם ישראל . אף כאשר חרג ' ציון' מגבולות ארץ ישראל , המשיך לראות בה את מרכזו של המחקר ההיסטורי . עם זאת , חלו שינויים מפליגים ברבות הימים ו'ציוך נעשה ביטאון עיקרי לחקר תולדות ישראל בלשון העברית ומצודתו פרוסה על פני כל ההיסטוריה היהודית . מצד שני החלו במשך הזמן להופיע כתבי עת מיוחדים , המתמחים בחבטים מסוימים של תולדות ישראל — היסטוריה רגיונאלית , תולדות הציונות , תולדות תנועת העבודה , חקר השואה , חקר יהדות זמננו ועוד . המגמה שאפינה את הרבעון 'ציוך בראשיתו — להיות בימה משותפת לכל חוקרי תולדות ישראל — נתקלת , איפוא , במגמה נגדית של התגדרות בתחום מקצועי מיוחד . כמו בתחומים רבים , גוברת בתקופתנו ההתמחות המקצועית גם בחקר ההיסטו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי