ביאורי מילים

ביאורי מילים האחים המירביים — כינוי לכת פרוטסטנטית , הממשיכה במידת מה את תורתו של יאן הוס , אבי הרפורמציה הצ'כית . ( 1415-1372 ) האכ 9 גאציה הפרוטסטנטית — מלשון exegesis ; הפרשנות הפרוטסטנטית שללה את סמכותה של המסורת הכנסייתית והציבה במקומה את כתבי הקודש עצמם . אסכאטולוגיה — חזון אחרית הימים ; תופש מקום נכבד בנצרות . אפוקאליפסה , אפוקאליפטי — התגלות ( ביוונית ) והכוונה בדרך כלל לנבואות המרמזות על קץ הימים , כגון בספר דניאל ובבשורת יוחנן בברית החדשה ועוד . אשגר — שדר דיפלומטי . ךאיסטים — חסידי "הדת הטבעית , " שיצאה מאנגליה במאות ה 18-17 ועשתה נפשות גם בצרפת ובגרמניה . הדטרמיניזם הלןאלויניסטי — הסאולוגיה של הרפורמטור הצרפתי ז'אן קלווין ( 1564-1509 ) מיחסת את הענקת החסד האלוהי לגזירה קדומה , שאינה תלויה במעשיו של אדם . " הדת החדשה" — הסן סימוניזם התפתח בשנות השלושים של המאה ה 19 למעין דת , בהשראת ספרו של סן סימון — 'הנצרות החדשה . ' החוק הדיאלקטי — גיאורג וילהלם פרידריך הגל ( 1831-1770 ) השתמש בשיטה הדיאלקטית ( תיזה — אנטיתיזה — סינתיזה ) כמפתח לפילוסופיה וביסס על כך גם את החוקיות של הה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי