רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים 1790—1840 מאת מאיר ורטה

רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים 1840—1790 מאת מאיר ורטה א כשהחליט הלורד שאפטסברי בקיץ 1840 לעשות למעז שיבת היהודים לארץ וכתב לשר החוץ את איגרתו הידועה להסביר את חשיבות הדבר בשביל האינטרסים של אנגליה ולהמריצו לעודד חזרתם והתישבותם כבר היה רעיון שיבת ישראל נחלת אמונתו של ציבור בריטי גדול ומקובל כמאורע העומד להתרחש בקרוב 1 . אמונה זו צמחה משיטה מסויימת בפרשנות הכתובים , המתקשרת אל התחיה הדתית בקרב הבריטים במאה הי"ח והמתחברת אל האופי המילנארי שדבק בה על סף המאה החדשה . המבקש , איפוא , לעמוד על טבעה ולתהות על שום מה היה הציבור מגלה עניין ביהודים ומה טעם שאחזה בו האמונה בשיבתם לארץ , על כורחו הוא הולך מאותה איגרת אחורה עד שהוא מגיע לשנותיה האחרונות של המאה שקדמה לה , שכאן מקום גידולה והבשלתה ומכאן ראשית התפשטותה . שורשי צמיחתה עמוקים עוד יותר . אלא שכאן בשנות התשעים אפשר לו לחוקר לעצור בדרך התחקותו ומעקבו כדי להתבונן בצמיחת רעיון השיבה והשתרשותו בציבור ובהתעוררות העניין ביהודים ובשיבתם , ובדרך חזרה ללוות גידולם ושגשוגם חמישים שנה כסדרן . נושא זה בשלמותו החוקרים טרם עמדו על...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי