וזאת ליהודה : מחקרים בתולדות ארץ - ישראל ויישובה - מוגשים ליהודה בן פורת

וזאת ליהודה : מחקרים בתולדות ארץ - ישראל ויישובה - מוגשים ליהודה בן פורת

מחבר:
שנת ההוצאה: 2003;תשס"ג
מילות מפתח:
שלושים וארבעה חוקרים, מן הבולטים בחוקרי ארץ י־שראל ותולדותיה, חברו על מנת להעמיד את הספר על כנו. מאמריהם עוסקים בהיבטים שונים של תולדות ארץ ישראל לתקופותיה, מהם ארכאולוגיים, מהם היסטוריים חברתיים ומהם ספרותיים.
חלקו הראשון של הספר מוקדש לתקופות 'העתיקות', למן תקופת המקרא ועד לשלהי התקופה הביזאנטית, מדיון בדרך העברת ידיעות בשלהי ימי הבית הראשון עד לדיון נרחב במנזרי מערב השומרון בתקופה הביזאנטית. עיקר מאמרי חלק זה עוסקים בימי הבית השני למן התקופה החשמונאית ועד לימיו של הורדוס. חלקו השני של הספר מוקדש לפרק הזמן שבין התקופה המוסלמית הקדומה ועד לסוף התקופה המודרנית, למן דיון בדרום הגולן בראשית התקופה המוסלמית הקדומה, דרך צפת הממלוכית, העלייה לרגל וספרותה, ועד למפות קיר מצוירות מן המאה הי"ח של ירושלים. דיון בפולמוס משוררים - במאה הי"א ופירוש ייחודי של רס"ג המבוסס על שיקולים סביבתיים, מוציאים את הדיון מעט מחוץ לגבולות ארץ־ ישראל, אל התרבות היהודית במזרח. חלקו השלישי והחותם של הספר מוקדש לשלהי המאה הי"ט ובעיקר למחקרי המאה העשרים. הוא נפתח בדיון רחב בראשית המחקר האתנוגרפי של ארץ י־שראל, וממשיך בשורה של מחקרים העוסקים בין השאר בעלייה הראשונה, ב'מלחמת הלשונות', בעיצובה של תרבות עברית בארץ־ ישראל, בתל אביב בתקופת המנדט ובשירתו המוקדמת של אורי צבי גרינברג. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  423  424  425  426