ביברס וכיבוש צפת

ביברס וכיבוש צפת יוסף דרורי ב 18 בשואל 664 ( יולי ( 1266 השלים הסולטאן הממלוכי ביברס את המבצע הצבאי שבו פתח ארבעים ימים קודם לכן , כיבושה של מצודת צפת . לא היה זה הכיבוש הראשון של ביברס , ואף לא הפעם הראשונה שמצודתה של צפת נכבשה בידי כוחות מוסלמיים . עם זאת מהלך זה שינה באופן מהותי את תולדותיו של המקום , והעמיד את המצודה ואת היישוב שהתפתח סביבו במרכזיות שלא הכיר מעולם . הייחוד בכיבושו של ביברס את המקום , ומשמעותו בתולדותיו ובנוף האזור ייסקרו להלן . צפת עד המאה השתים עשרה אזכוריה של צפת בתעודות , בתיאורים ספרותיים ובמסמכים מן המאות הקודמות לצלבנים הן ספורות ביותר . תעודה יהודית מן הגניזה המתוארכת ל 1034 מזכירה את הנער מוסא בן הבה בן סלמון , שהאפוטרופוס שלו קנה בעבורו את החנות בשוק היהודים בטבריה . על מוסא או על מי מאבותיו נאמר כי היה צפתי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי