מתגלגלים עם המילים

מתגלגלים עם המילים

מחבר: רונית גדיש ותמר כץ
שנת ההוצאה: 2011
מילות מפתח: שפה עברית; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות
 חשיבות רבה נודעת לשימורה של העברית כלשון תרבות – לשון המגשרת בין דורנו ובין הדורות הקודמים. דווקא חיותה של העברית והיותה לשון אם של מיליוני דוברים – מן ההישגים המובהקים של התחייה הלאומית – יש בהם כדי להרחיב את הפער שבין עברית הדורות לעברית החדשה. שימור הרצף התרבותי־ לשוני הוא אפוא מן המשימות המוטלות על דורנו, ואחת הדרכים לעשות זאת היא להיחשף למכמניה של העברית המוּרֶשֶׁת. אל המשימה הזאת נרתמה המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית בשנת תשע"א, שנת השפה העברית במערכת החינוך – בפרסום שבועי של איגרת "מילת השבוע". בחוברת שלפניכם כונסו שלושים ושמונה האיגרות שפרסמו במהלך השנה. במרכזה של כל אחת מהן מילה מסוימת, משפחת מילים או תופעה לשונית הקשורה לאוצר המילים וצירופי הלשון. באיגרות עומדים על קשרים בין מילים עתיקות וחדשות, על מקורותיהם של צירופים וניבים, על גלגוליהן של מילים מן המקורות אל העברית בת זמננו ועל שינויי משמעות שחלו במילים בהשפעת לשונות לעז ולפי צורכי הדור. (מתוך ההקדמה). אל הספר
נושא/נושאים: , בלשנות ושפות
תוכן הספר:
האקדמיה ללשון העברית

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13