הקיבוצים בישראל : מבט היסטורי כלכלי

הקיבוצים בישראל : מבט היסטורי כלכלי

מחבר: רן חכים
שנת ההוצאה: 2009
מילות מפתח: ישראל - כלכלה; קיבוץ; היסטוריה של מדינת ישראל; כלכלת ישראל; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה ב-15.5.1948; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה
הספר מציג ניתוח היסטורי כלכלי של הקיבוצים בישראל, מהקמתם ועד שנת 2001.   מודגשים בו מימון הקמתם, התפתחותם, והמשברים הכלכליים שעברו עליהם, במשך השנים. כמו כן, בוחן הספר את הקיבוצים כ"מוצר ציבורי", ושואל האם ככאלה, הגיעו לסוף דרכם? בחלקו הכלכלי, מנתח הספר דוחות כספיים של מצרף הקיבוצים מ-1934 ועד 2001. הנתונים מוצגים בספר בלוחות ובתשריטים  המביאים גם סדרות עתיות של משתנים כלכליים רבים, לאורך השנים. בסיכום קובע הספר כי אין כאן מקרה של "חלום ושברו", וכי הקיבוצים בישראל תרמו תרומה היסטורית וכלכלית חשובה להישג הציוני הגדול של גאולת הארץ והקמת המדינה. אל הספר
נושא/נושאים: , מדינה, 1948-1881, מדינת ישראל
תוכן הספר:
יד יערי

עמודים:
I  II  III  V  VI  VII  VIII  א  1  2  3