לאינטרנט נולד

לאינטרנט נולד

מחבר: משה שנר
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2012
מילות מפתח: שיטות הוראה; פילוסופיה של החינוך; שיטת הוראה; פילוסופיה חינוכית
העולם נהיה ל"עולם קטן" שנפתחו גבולותיו. אנו מקושרים לבני אדם באשר הם. משאבי הידע הנגישים לנו באמצעות האינטרנט הם אין- סופיים.
הידע הזמין לנו משתנה במהירות. ההיררכיה של יוצרי הידע משתנה, ואנו עצמנו יכולים להיות שותפים פעילים ביצירת הידע הגלובלי. תרבויות נוגעות זו בזו ומשפיעות זו על זו.
מה כל זה אומר לנו כבני אדם מודרניים וכמורים? הספר נמנע מעיסוק בטכנולוגיה - מפלט נוח מדי מעיסוק בשאלות של זהות, תרבות, שיח ערכי וחינוך - ומתמקד בפענוח מקצת המשמעויות הפילוסופיות והפדגוגיות שיש לעולם רווי תקשורת.
נידונות בו שאלות בנוגע לזהות האדם ומקומו במציאות של מרחבים שאין להם קיום פיזי והם בנויים על דמיון ומחשבה מופשטת.
המציאות האינטרנטית מושתתת על משחק מורכב במטפורות: רשתות חברתיות, קהילה אינטרנטית, כיתת לימוד, בית ספר, מורה ותלמיד, תהליכי למידה ומשאבי הוראה.
כל אלו הן ישויות מדומיינות שנהיו למרכיבי יסוד בשפתו של האדם במאה ה 21- .
בהתמקדותו בהשלכות המציאות האינטרנטית על עולמו של האדם עובר הדיון בהדרגה משיח פילוסופי מופשט לדיון ענייני בשאלות של עיצוב תהליכי הוראה ולמידה ובעיות דידקטיות קונקרטיות העולות על פני "שולחן העבודה" של מורים, כאלה המעזים לטבול את רגלם בעולם האינטרנטי הסוער שיצרה הרוח האנושית בעשורים האחרונים. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך, אוכלוסיה וחברה
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13