בובת הכלב המהנהן שעל לוח המחוונים במכונית כדימוי אפשרי של תלמיד נוכח-נעדר בכיתה