מבוא אנשי חינוך והאתגר שעליהם להתמודד עמו במציאות האינטרנטית

עמוד:8

ההשתמעויות הפילוסופיות והפדגוגיות שיש לעולם רווי טכנולוגיה , רשתות תקשורת ותהליכים גלובליים רחבי היקף . חיבור זה עניינו אפוא באדם הפוגש את העולם האינטרנטי , ונשאלת השאלה מיהו אותו אדם , היכן הוא ממוקם במציאות של מרחבים שאין להם קיום פיזי והם בנויים כולם על תקשורת דיגיטלית שמפעילה משחק מדומיין ומורכב של מטפורות – " מרחב אינטרנטי" ( שהוא נטול ממדי מרחב אובייקטיביים , ( " מקוון" ( גם כשאין קווי תקשורת , ( " סביבה , " " אתר" ( שאינו מקום פיזי , ( " תחום , " " קהילה , " " בית ספר , " " זהות , " " כניסה" ו"יציאה , " " תיקייה , " " שולחן כתיבה" וכולי – מטפורות שזכו בעולם האינטרנטי ל"קיום" ( מושג שהוא לעצמו דורש עיון נפרד ובירור משמעותו במציאות זו ) ונהיו לחלק משפתו של " האדם האינטרנטי . " המציאות האינטרנטית היא מציאות מדומיינת , שכן אין לה קיום פיזי כמו למרחב ולחפצים , האובייקטים , המאכלסים את העולם הלא מקוון , ואולם היא מופעלת על ידי אנשים ממשיים . פרק א' של הספר , " רוחו החופשית של האדם – ה'שערורייה' הטורדת את מנוחתם של אנשי המדע , " עוסק בסובייקט האנושי ובוחן את השיח המבקש להסביר את מהותו של אותו סובייקט . דיון זה והמסקנות שהוא מעלה מסייעים לנו להגדיר גם מהו " האדם האינטרנטי . " האינטרנט כמושא לעיון פרשני כשהוא עצמו מצוי רק באופקו של הדיון שעיקרו , כאמור , חיפוש אחר הסובייקט . המחקר המדעי הקלסי , שהתפתח בעת החדשה , במאות , 19-17-ה מושאיו הם " אובייקטים" והוא מתקשה לקבוע את מקומו של הסובייקט בעולמו של המדע . הפעילות המדעית שינתה את עולמו של האדם , את הבנתו את העולם ואת יכולתו לשלוט בהיבטים שונים של חייו הריאליים , ואולם פירות הצלחתה זו העלימו את רוחו של המדען . תמונת העולם האובייקטיבית שהלכה והתעשרה בפרטים , בעומק , בדרכי הסבר , טשטשה את נוכחותה של הורתה , רוח הסובייקט שסרטטה וילדה אותה מלכתחילה . אם תרצו , יש כאן , בלשון השאלה , פעולה תרבותית היסטורית של "רצח אב" רוחני . פעילות זו של השלטת השקפת העולם המדעית על רוחו היוצרת של האדם אינה יודעת שובעה והיא נמשכת גם במאה 20-ה ונכנסת אל תוך המאה . 21-ה המדע עניינו הכורח שבמציאות ואילו הרוח האנושית מגלמת יסוד של חירות – אם כן , כיצד יתיישבו זו עם זו השקפת עולמו של המדע וחירות האדם ? אנרגיה מחקרית רבה מושקעת במכונים לחקר המוח וההתנהגות האנושית , שלשיטתם התנהגות האדם היא נגזרת של קיומו הטבעי . ספרות נרחבת מבקשת לגלות

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר