תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה 5 ............................................................................................................... מבוא : אנשי חינוך והאתגר שעליהם להתמודד עמו במציאות האינטרנטית 7 ....... פרק : 'א רוחו החופשית של האדם - ה"שערורייה" הטורדת את מנוחתם של אנשי המדע 15 .................................................................................... פרק : 'ב קיום ממשי לאדם במציאות וירטואלית - ניסיון להעמיד את מחשבתו הדיאלוגית של מרטין בובר ככלי לפירוש תהליכי שיח מתוקשבים 49 ..... פרק : 'ג זהות אישית וחיים אינטרנטיים 81 ............................................................ פרק : 'ד המורה , התלמיד ובית הספר במציאות תרבותית גלובלית 109 ................. פרק : 'ה וב , ( Web 2 . 0 ) 2 . 0 פדגוגיה , 2 . 0 בית ספר 149 ................................... 2 . 0 פרק : 'ו הוראת היסטוריה במציאות אינטרנטית 199 ............................................. דברי סיכום : המציאות האינטרנטית - מרחב לטיפוחה של תרבות בית-ספרית חדשה 249 ......................................................... ביבליוגרפיה 254 ...................................................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר