דברי סיכום המציאות האינטרנטית - מרחב לטיפוחה של תרבות בית-ספרית חדשה

העיסוק הפופולרי בטכנולוגיה עדכנית , במפרט של מכשירים ובדרכי הפעלתם , מעלים מאנשי החינוך אחדים מהיבטיו המהותיים של העולם העכשווי , הגלובלי , האינטרנטי , ובכך מקשה עליהם לנסות להתאים את התרבות הפדגוגית העכשווית למציאות הטכנולוגית החדשה . הסוגיה העקרונית שנדונה בפרקים א' וב' של ספר זה היא סוגיית רוחו של האדם : האם היא מהותית לקיומו של האדם , או שמא אינה אלא נגזרת שקופה , כלומר חסרת ממשות , של קיומו הגופני , האובייקטיבי ? העולם המודרני העמיד בספק את עצם קיומו של הסובייקט וייחס לו ממשות קלושה או בדויה בלבד . המדע והטכנולוגיה וכן הפוזיטיביזם החומרי של יחסי המסחר והכלכלה התעשייתיים נהיו לחזות הכול . האובייקטים הם חזות המציאות , ומה שאינו אובייקטיבי קיומו בדיוני . למילה וירטואלי מובן של אי-ממשות , ואולם דומה שדווקא מהפכת התקשורת האינטרנטית היא שמבטלת את שררת הממדים הפיזיים על תפיסתנו את הנוכחות האנושית . מהפכה שהיא קודם כול מהפכה טכנולוגית חומרית במהותה , דווקא היא מעצימה את נוכחותו של הסובייקט ומסרטטת מרחב לקיום הרוח האנושית שחורג מגבולות המקום המוגדר . האדם האינטרנטי קיים בעצם התקשורת שהוא מ...  אל הספר
מכון מופ"ת