ביבליוגרפיה

אדורנו , ת"ו והורקהיימר , מ' . ( 1993 ) אסכולת פרנקפורט ) מבחר . ) תל אביב : ספרית פועלים . אוטולנגי , ר' , 2007 ) פברואר . ( על איזה מעמד אנחנו מדברים ? הד החינוך , פא , ( 5 ( . 45-44 אורטגה אי גאסט , ח' . ( 1975 ) מרד ההמונים . תל אביב : זמורה , ביתן , מודן . אורלב , א' . ( 1981 ) האי ברחוב הציפורים . ירושלים : כתר . אורלב , א' . ( 1996 ) משחק החול . ירושלים : כתר . איזר , ו' . ( 2006 ) מעשה הקריאה : תיאוריה של תגובה אסתטית . ירושלים : מאגנס . אמתי , ר' . ( 2009 ) תגובה לכתבתה של שרון כץ " מורים על הכוונת . " קשר עין : ירחון ארגון המורים העל-יסודיים , . 22-20 , 189 אפלטון . ( 1972 ) כתבי אפלטון . 'א תרגם : י"ג ליבס . תל אביב : שוקן . ארדרי , ר' . ( 1977 ) הציווי הטריטוריאלי . תל אביב : זמורה , ביתן , מודן . בובר , מ' . ( 1965 ) פני אדם . ירושלים : מוסד ביאליק . בובר , מ' . ( 1980 ) בסוד שיח . ירושלים : מוסד ביאליק . בובר , מ' . ( 1983 ) נתיבות באוטופיה . תל אביב : עם עובד . ביאליק , ח"נ . ( 1941 ) גילוי וכיסוי בלשון . כל כתבי ח . נ . ביאליק ( קצא-קצג . ( תל אביב : דביר . ביון , ו' . ...  אל הספר
מכון מופ"ת