פרק א' רוחו החופשית של האדם – ה"שערורייה" הטורדת את מנוחתם של אנשי המדע

השאלה הגדולה : גוף או רוח חופשית ? המחשבה האנושית תוהה כמעט מראשית דרכה על מהותו של האדם ותרבותו : מהו האדם היוצר את התרבות ? האם כיוצר תרבות וכמי שחי תרבות " אנושית" הוא נבדל משאר באי עולם ? האם מותר האדם מן הבהמה , או שגם הוא אינו אלא חיה , "משוכללת" מעט יותר – ורק מבחינות מסוימות – משאר החיות שבעולם ? לאחרונה אנו שואלים גם את השאלה : מהו האדם שיצר את העולם האינטרנטי ואת תהליכי הגלובליזציה שטשטשו את הגבולות שבו ? בבסיס השאלות הללו עומדת שאלת השאלות : מהי רוחו של האדם , או מהי " אנושיותו ? " העיסוק ברוח האנושית הסובייקטיבית , החופשית כרוך בחיפוש אחר תשתית לדיון באפשרויות שהעולם האינטרנטי מזמן לאדם . העולם האינטרנטי הוא עולם של מציאות חסרת " גוף , " וירטואלית , והנוכחות האנושית באינטרנט מעלה אל פני השטח את השאלה בדבר עצם מהותה : מהי אותה נוכחות אנושית במרחב האינטרנטי ? האם היא ממשית ? מה מתחייב ממנה מבחינה מוסרית , ולענייננו , מן הבחינה הפדגוגית ? התבוננות בתולדותיה של התרבות האנושית מעלה שתי מסורות אינטלקטואליות חשובות המבקשות לתת מענה לשאלת מהותה של האנושיות . כל אחת מן המסורות האלה ...  אל הספר
מכון מופ"ת