מבוא אנשי חינוך והאתגר שעליהם להתמודד עמו במציאות האינטרנטית

עמוד:10

ליישם תקשורת אינטרנטית בתחום הפדגוגיה ומכאן על אפשרות קיומה של פדגוגיה מקוונת בעלת משמעות . מי אני בעולם האינטרנטי ? שאלה זו מעסיקה רבים מבאיו של עולם האינטרנט . היא דוחקת למתן מענה גם במורה הנדרש לעצב תהליכי תקשורת בין-אישיים , לעתים בין תלמידים שאינם נפגשים פיזית זה עם זה . מהי העצמיות האנושית כאשר ניטלת ממנה הנוכחות הפיזית ? בכך עוסק פרק ג' בספר זה , " זהות אישית וחיים אינטרנטיים , " שנושאו זהות וגילומה בעולם האינטרנטי . חינוך הוא במהותו עיסוק בזהות , בעיצוב זהות ובהעצמתה של עצמיות התלמיד . להעלאת השאלה הנוגעות לדרך הנכחת זהות של תלמידים במערכת הפדגוגית האינטרנטית יש אפוא , כמו שניווכח להלן , משמעות חינוכית כבדת משקל . פרק ד' בספר , " המורה , התלמיד ובית הספר במציאות תרבותית גלובלית , " עוסק בדמותם של " המורה הטוב , " " התלמיד הטוב" ו"בית הספר הטוב" בעולם של תקשורת גלובלית . מיהו המורה הנדרש לעולם רווי תקשורת ? מהו טיפוס התלמיד שראוי לפתח כחלק מתהליכי החברות שלו בעולם של תקשורתיות גלובלית ? מהו בית הספר הראוי להיות בית למפגש בין המורה לתלמיד , אם אכן הוא מתאים לשמש בית שכזה ? כדי לנסות להשיב על השאלות האלה נבחנים ההיבטים השונים של מהפכת התקשורת האינטרנטית והשלכותיהם האפשריות על האינטראקציה שבין המורה לתלמיד ובין הלומד לידע שמצפים ממנו לרכוש . ספר זה אינו עוסק בשאלה כיצד לשלב טכנולוגיה בעבודת ההוראה בבית הספר , שכן נקודת המוצא שלו היא שהטכנולוגיה היא קודם כול אמצעי להגשמת אותן תכליות פדגוגיות , ערכיות ותרבותיות שמעבר לה . אנו נמנעים במכוון מלהציע בו מתכונים דידקטיים , ואין בכוונתנו אלא להצביע על כיווני התפתחות ראויים למציאות התקשורתית החדשה . אנו עוסקים בשאלה הכללית כיצד לעצב פדגוגיה הולמת בעולם הרווי זה כבר בטכנולוגיה ובדרכי תקשורת חדשניות . כדי לענות על שאלה זו , מן הראוי לפתח את הדיון במרכיביו של בית הספר : המורה , התלמיד וסביבת העבודה המשותפת להם . בדיון זה אנו מבקשים להבהיר מדוע דמותם של המורה ושל התלמיד – שני קטביו של תהליך ההוראה-למידה – אמורה להשתנות . בית הספר כמרחב למידה אמור אף הוא לעצב את עצמו בדרך אחרת לנוכח השינויים התרבותיים המתחוללים סביבו . המוסד ששמו בית ספר ייתכן שישמור על קיומו הפורמלי , אבל תפקודו וכן תרומתו לאינטראקציה בין התלמידים למוריהם ובין התלמידים לעולמם יצטרכו גם הם להשתנות . בבית הספר העתידי , שאמור להתאים את עצמו למציאות שסביבו , הסובייקט הדובר ,

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר