מבוא אנשי חינוך והאתגר שעליהם להתמודד עמו במציאות האינטרנטית

עמוד:11

הכותב , השואל , המחפש , האוסף , המעבד והמציג הוא ה"נכס" הגדול ביותר הן מבחינת המורה והן מבחינת תלמידיו . האם ישכיל בית הספר לעצב את עצמו כמרחב ביתי ו"בסיס המראה" לחיים של העצמה אישית ובין-אישית ולפעולה בעולם שנפתחו גבולותיו ? " אז מה אם יש לכל מורה ולכל תלמיד מחשב " ? אף שרבים מאתנו הניחו שהכנסת הטכנולוגיה לבית הספר די בה להביא לשימוש בתקשורת מחשבים בדרכי עבודתם של המורים ובדרכי הלמידה של התלמידים , עד מהרה התברר שגם הצפת בתי הספר בחומרה ( hardware ) לא הביאה עמה את השינוי הפדגוגי המיוחל . בסוגיה זו עוסק פרק ה' בספר זה , " וב , ( Web 2 . 0 ) 2 . 0 פדגוגיה , 2 . 0 בית ספר . " 2 . 0 בהתאם להנחה דלעיל שהטכנולוגיה היא בבחינת אמצעי בלבד , ובטרם נשקיע את הוננו במחשבים חדשים ובציוד תקשורת אחר , נדרש מאתנו לפתח חשיבה פדגוגית חדשה המתאימה לעולם שנפתחו גבולותיו . האם " הוראה טובה" בעולם האינטרנטי זהה במאפייניה להוראה בעידן הטרום-אינטרנטי ? כדי לענות על השאלה הזאת איננו הולכים בשביל הכבוש והנדוש , ונדגיש שוב , חיבור זה אינו מתמקד בטכנולוגיה ובשימושיה . בעבר הלא רחוק הייתה החדרת המחשב והאינטרנט למערכת החינוך כרוכה בדיבור על " פער דיגיטלי" ( digital divide ) מצד אחד , שעיקרו מחסור בחומרה , ומצד אחר על יכולת להטמיע את הטכנולוגיה עד שתהיה מוכרת למשתמש הפוטנציאלי . בעשור השני של המאה 21-ה אנו מצויים במציאות אחרת לגמרי , שהמחשבים חדרו בה לכל בית ולכל תחומי החיים והתקשורת המהירה נהייתה זמינה לרבים מאוד . כיום הפער הדיגיטלי בעולמה של הפדגוגיה הוא בעיקרו פער קונספטואלי , שהסיבה לו היא חוסר היכולת לעשות שימוש יעיל בציוד , במערכות תקשורת ובכלים טכנולוגיים שכבר ישנם . לצורך הדיון אפשר להניח שהטכנולוגיה כבר מצויה כאן – כמובן , יש להביאה למקומות ולאוכלוסיות שהיא טרם הגיעה אליהם – ושהיא זמינה לכול , ולהתמקד בשאלות שבעיסוק החוזר ונשנה בטכנולוגיה מנסים להסתיר : כיצד נדרשת הפדגוגיה להשתנות כדי להתאים את עצמה לתמונת העולם החדשה ? האם עקרונות פדגוגיים שהיו שרירים בעידן הקדם-תקשורתי-טכנולוגי רלוונטיים גם היום , או שעליהם להשתנות ? ואם אנחנו חיים בעולם טכנו-תקשורתי , מהי המשמעות שיש לעובדה זו בחיינו כאנשי חינוך ? מהו הפוטנציאל שיש לנוכחות הכוללת של הטכנולוגיה בחיינו בכל הנוגע לעשייתנו בתחומי ההוראה ולמקומנו כאנשי הוראה ? האם אנו יכולים ונדרשים ללמד אחרת ? בפרק ה' אנו בוחנים אפוא

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר