מבוא אנשי חינוך והאתגר שעליהם להתמודד עמו במציאות האינטרנטית

עמוד:9

את החיה שבאדם בניסיון לשכנע שבסופו של דבר הסובייקט אינו אלא אשליה . ואולם דווקא העולם האינטרנטי שמעצים תקשורת ומטשטש ממדי מרחב וזמן מזמין את גילויו מחדש של הסובייקט . והשאלה שאנו שואלים בפרק א' של דיוננו היא , האם וכיצד מציע העולם האינטרנטי עתיד חדש לסובייקט ולרוחו של האדם ? לעולם הטכנולוגי יצא שם של עולם מנוכר המרחיק בני אדם זה מזה על ידי הסתרתם מאחורי צגי מחשב . פרק ב' בחיבור זה , " קיום ממשי לאדם במציאות וירטואלית – ניסיון להעמיד את מחשבתו הדיאלוגית של מרטין בובר ככלי לפירוש תהליכי שיח מתוקשבים , " עוסק באפשרות של הידברות אינטימית בעלת משמעות בעולם של תקשורת מחשבים גלובלית . בראשית המאה 20-ה העמיד מרטין בובר את זיקת " אני-אתה" ואת ה"חברותא" כמענה לניכור המודרניסטי שביחסי " אני-לז" " ) לז" בשפתו של בובר הוא אובייקט , מישהו או משהו שמתייחסים אליו ב"גוף שלישי . ( " האדם מחפש נואשות אחר קשר אנושי משמעותי בעולם הטכנו-תעשייתי , בחברה של ערי-ענק ( mega-cities ) ותרבות המונים . בובר לא הכיר כמובן את האינטרנט , ואולם ייתכן שרעיונותיו מצביעים הן על מצוקה שהיא רלוונטית גם לימינו והן על כיוון אפשרי כיום למענה העושה שימוש בתקשורת האינטרנטית כדי להקל את המצוקה הזאת . העיון בסוגיה זו מנסה לברר אם הקהילה המקוונת יכולה לתת מענה מעין זה של מפגש אותנטי בין בני אדם גם כאשר הם אינם נוכחים בו פיזית . הפריחה של התקשורת האלקטרונית באמצעות מגוון של כלים ותבניות , כמו הדואר האלקטרוני , הפורום , הצ'אט ( שיחוח בלשון האקדמיה ללשון העברית , ( אפשר שהיא מעידה על צורך אנושי הבא על סיפוקו בשיח האינטרנטי הסובייקטיבי . שוב מתברר שהאינטרנט , הבנוי על תשתית טכנולוגית , יכול להעצים דווקא , בניגוד לדימוי שלו , את ההידברות הבין-אישית הסובייקטיבית במהותה . אם כן , מתחדדת השאלה אם הסובייקט המתקשר במרחבי האינטרנט הוא מישהו ממשי או רק פנטום וירטואלי . לתשובה על השאלה הזאת יש השלכה על האפשרות 2 הפורום הוא כלי אינטרנטי ותיק יחסית המשמש לתפעול תקשורת קבוצתית ומאפשר קיום של מרחב דיון שיתופי לחברי הקבוצה . הכינוי של הכלי לקוח בהשאלה מהפורום הרומאי , מקום המפגש של אזרחי הרפובליקה הרומאית הקדומה . הפורום אינו שונה במהותו מהדואר האלקטרוני אלא הוא דרך מסוימת לארגון הגעת תכתובת דואר אלקטרוני למוקד שיתופי ולא לתיבת הדואר של כל משתתף בנפרד . כיום כבר רווח השילוב של הפורום עם כלי הדואר האלקטרוני הרגיל .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר