מבוא אנשי חינוך והאתגר שעליהם להתמודד עמו במציאות האינטרנטית

עמוד:13

מהצלחות ומכישלונות אלו על המאפיינים הדידקטיים הנדרשים לבנייתן של תכניות הוראה ולימוד בעולם האינטרנט ? כאמור , בספר זה אנו נמנעים מעיסוק בטכנולוגיה כשהיא לעצמה וכן במתכונים דידקטיים לשילוב הטכנולוגיה בהוראה . כל עיסוק ביישום טכנולוגי עכשווי מסוים יהיה לארכאי כאשר יזכה חיבור זה לצאת לאור . הדיון דנן מנסה לאתגר מחשבתית את מי שעוסקים בהוראה , בהכשרת מורים ובהתוויית מדיניות פדגוגית מערכתית ולמקד את מבטם במחקר , בעיבוד מידע וביצירת ידע בעולם דינמי , בהוראה ולמידה יעילות , בעיצוב תרבות ארגונית הולמת בבתי הספר ובמוסדות להכשרת מורים , בטיפוח חינוך ערכי במציאות גלובלית מרובת תרבויות ובשאר היבטיה של השקפת עולם פדגוגית הרלוונטית למאה . 21-ה ואולם לנוכח העובדה שהמורים אינם מצליחים להדביק את תהליכי ההשתנות המתרחשים בעולמם של תלמידיהם מחוץ לבית הספר , מתחדד עוד יותר האתגר שהמוסדות להכשרת מורים נדרשים להתמודד עמו והם מתקשים לעמוד בו . אתגר המציאות הטכנו-תקשורתית הגלובלית מעמיד בסכנה את הרלוונטיות של תהליכי הכשרת המורים הנהוגים במערכת החינוך , שכן לצד השאלה מיהו " המורה הטוב" בעולמנו . מתחדדת במלוא חומרתה השאלה מיהו " מורה המורים הטוב" בעולמנו . הקישוריות , הנגישות וקצב ההשתנות של המציאות הטכנולוגית והתרבותית שאנו פועלים בה מחייבים עיצוב וארגון מחדש של המוסדות העוסקים בהכשרת מורים כדי שיוכלו להתמודד עם האתגר הזה . העיון בסוגיות שלפנינו הוא בחלקו ביטוי להשערות הנוגעות להתפתחויות עתידיות , ביטוי שיש בו גם משאלות לב . מבחינת המחקר יש בכך טעם לפגם , שכן מעצם טבעו אין העוסקים בו יודעים לבחון אלא את מה שכבר ישנו . הפילוסוף קרל פופר הסביר , בטענתו בזכות החירות והעדר הדטרמיניזם במציאות , ש"המדע יכול לחזות את העתיד רק אם העתיד גזור מראש , " כאשר הוא מצוי בצורתו העוברית כבר בעבר , זאת אומרת הוא לא עתיד אלא הווה , משהו שכבר ישנו , אם כי סמוי מן העין הבלתי מיומנת בחשיבה מדעית ( פופר , . ( 289 : 2003 המחקר אינו יכול אפוא לעסוק בעתיד , ואולם בעיסוק בפרשנות של המציאות בהקשר פדגוגי אי אפשר להימנע ממבט אל העתיד . העיסוק בעתיד חיוני לעיוננו : ראשית , מפני שאנו מבקשים להצביע על אפשרויות להתפתחות פדגוגית שטרם מומשו , ולכן הן עניין לספקולציה ולערבוב בלתי נמנע – ובלתי נסבל מבחינת המחקר כשהוא לעצמו – של עובדות עם השערות , משאלות לב ועמדות ערכיות בנושא הנדון ; שנית , העתיד הוא זירת ההתמודדות המהותית

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר