מבוא אנשי חינוך והאתגר שעליהם להתמודד עמו במציאות האינטרנטית

עמוד:12

היבטים רעיוניים אחדים של העולם הטכנו-תקשורתי שמערכת החינוך מתפקדת בתוכו ודנים בהשלכותיהם על עולם הפדגוגיה והקניית הדעת . פדגוגיה משולבת תקשורת מחשבים ומכשירים " חכמים" אחרים נדרשת להתמודד עם אתגרים מתחומי העיצוב של התהליך ההוראתי . לשם יישום של הוראה בעולם אינטרנטי נדרשת " כוריאוגרפיה" אחרת של תהליכי ההוראהלמידה . ה"כוריאוגרפיה" הפדגוגית האחרת החלה להתנסח במקומות רבים בעולם , ואולם מלאכת העיון בה עדיין רבה , והיא טרם השפיעה השפעה של ממש על דרכי הכשרת המורים . העיון בפרק ה' " יורד" ממרומי העיון הפילוסופי אל קרקע הפדגוגיה , עוסק בהיבטים שונים של ההוראה בעולם אינטרנטי ובוחן בין השאר כמה שאלות שמורים צריכים לתת עליהן את הדעת , כגון מהי זהות בכיתה אינטרנטית ? מהי נוכחות בכיתה אינטרנטית ? מהם קצבי ההוראהלמידה בכיתה מעין זו ? מהי ה"כוריאוגרפיה" של התקשורת הבין-אישית בכיתה אינטרנטית ? כיצד אנו עושים הבניה של תהליכי למידה וחקר בעולם פתוח שמזמן לתלמידים אין-סוף משאבי ידע , פריטי מידע , " אישים" משמעותיים לנושא הנלמד , מקומות וכדומה ? נושאי ההוראה של קורסים רבים העוסקים בסוגיית הפדגוגיה האינטרנטית הם המחשב והאינטרנט ויישומי הטכנולוגיה העדכניים . השאלה הנשאלת בהם באמצעות המחשב והאינטרנט היא מה ניתן לעשות בפדגוגיה באמצעות המחשב והאינטרנט , ובכך הם יוצרים מעגל עיוני טאוטולוגי : פדגוגיה אינטרנטית עוסקת בפדגוגיה אינטרנטית . מנגד , העוסקים במדעי הרוח מתקשים להיכנס אל העולם החדש ולעשות שימוש באפשרויות שהוא מציע . בחיבור זה מועלית הטענה שגם תחומי דעת של מדעי הרוח , שעיקרם עיסוק בטקסט , יכולים ליהנות מהחיבור הבין-אישי ומהנגישות שצוינה לעיל למשאבי דעת . בפרק , 'ו " הוראת היסטוריה במציאות אינטרנטית , " שהוא האחרון בשרשרת פרקי הדיונים שבספר והקונקרטי והיישומי ביותר שבהם , מובא עיון באפשרות לבנות תכניות מקוונות של הוראת היסטוריה בסיוע האינטרנט . האתגר הפדגוגי מודגם באמצעות תכנית אחת , " תכנית הקריאה המשותפת , " שפרשה כנפיים בין-לאומיות , ואולם כמו איקרוס המפורסם מהמיתוס היווני התרוממה גבוה יותר מדי וקרסה . מה אפשר ללמוד 3 המושג " אישים" המשמש כאן ובמקומות אחרים בחיבור זה לקוח מהשיח הבובריאני ומשמעו סובייקטים , בני אדם במשמע הרוחני והפרטי בהחלט של כל אחד מהם , individuals או . personas

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר