הפטרייה של הפיצוץ הגרעיני היא הסמל האפוקליפטי של האנושות המודרנית מאמצע המאה ‭20-ה‬ ואילך