פרק ו' הוראת היסטוריה במציאות אינטרנטית

דיאלוג וטקסט כמרחב להוראת היסטוריה מה לעולם האינטרנט ולהוראת היסטוריה או כל מקצוע אחר ממדעי הרוח ? ננסה לברר שאלה זו באמצעות דיון בשני הממדים העקרוניים של האינטרנט שנוסחו קודם לכן : נגישות למידע עשיר ומורכב לאין שיעור ותקשורתיות חובקת זרועות עולם . הנגישות למשאבי ידע עצומים במרחב האינטרנטי מביאה עמה גם נגישות למשאבים של תיעוד היסטורי מגוון והזדמנות לשימוש בהם לשם הוראת היסטוריה . ואולם הזמינות הזאת אינה עניין טכני בלבד והיא מעוררת שאלות מעניינות : איזה תיעוד היסטורי מוצע ברשת האינטרנט ? כיצד ממיינים ומעבדים אותו לכלל מחקר היסטורי ? איך משלבים אותו בתהליכי הוראת היסטוריה בבית הספר ? הנגישות למשאבים היסטוריוגרפיים אינה שלמה . אוצרות תיעוד רבים עדיין גנוזים במרתפי ארכיונים והגישה אליהם מוגבלת . גם משאבים שהומרו לפורמט דיגיטלי שמורים בחלקם מחוץ לרשת ומוצעים לעיון מקומי בלבד . המשאבים שמוצעים ברשת לא כולם נוחים לאחזור ולאיתור מידע הרלוונטי לחוקר . הנגשתם של משאבים אלו לציבור הרחב בכל תחומי מדעי הרוח , תיעוד היסטורי , הגות , ספרות ואמנות , מצויה בתהליך של התהוות מתמדת . ממה שכבר נגיש ברשת ני...  אל הספר
מכון מופ"ת