פרק ד' המורה, התלמיד ובית הספר במציאות תרבותית גלובלית

אתגר המציאות האחרת שיח הגלובליזציה מעסיק רבים ( למשל : הרפז , ; 2007 רם , ; 2005 רסניק , ; 2007 , ( Choy , 2004 ; Suarez-Orozco , 2004 ובהם אנשי מערכות החינוך שמתקשים להשתלב – ולו מתוך עמדה ביקורתית – במציאות הדינמית של ימינו שמאופיינת בתנועה מואצת של אוכלוסיות , סחורות , מידע ורעיונות בין אזורים , מדינות ותרבויות . הקושי בהתמודדות עם תהליכי הגלובליזציה והשפעתם על מערכת החינוך ועם הצורך להתאים את בתי הספר למציאות החדשה נובע מהעובדה שרבים מהמורים ומובילי מערכת החינוך עדיין שבויים בפרדיגמות קלסיות שעיצבו את בית הספר במתכונתו המסורתית . על כישלונן של מערכות החינוך להדביק את הקצב הגובר של השינויים הפוליטיים , החברתיים , הדמוגרפיים והתרבותיים בעולם של המאה 21-ה כותבים מרסלו מ' סוארס-אורוסקו ובאוליאן ד' קין-היליארד : בקושי התחלנו לבחון כיצד הדינמיקות ] תוצאת הגלובליזציה [ החוצות לאומים , המאיצות והולכות , משפיעות על החינוך , בעיקר על חינוך קדםאוניברסיטאי . במקום זאת , מערכות חינוך בעולם כולו מוסיפות לחקות , ותכופות להעתיק באורח מכני זו מזו ולשאול נושאי לימוד ) החל בעובדות טריוויאליות בהיסטור...  אל הספר
מכון מופ"ת