נפלאות בעולם החדש : ספרים וקוראים ביידיש בארצות הברית 1890 - 1940

נפלאות בעולם החדש : ספרים וקוראים ביידיש בארצות הברית 1890 - 1940

מחבר: חגית כהן
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: תרבות; יהודי ארצות הברית; ספרות יידיש; תרבויות; ציביליזציה; ציוויליזציה; יהודי ארצות-הברית; יהודי ארה"ב; יהודים בארצות הברית; יהודים בארה"ב
מה היה מקומן של המלה הכתובה ושל הקריאה בדרמת ההתערות של יהודי מזרח אירופה בעולם החדש? איזה תפקיד מילאו סופרים, עורכי עיתונים, מוציאים לאור, מוכרי ספרים וספריות בחייהם של מיליוני מהגרות ומהגרים שהגיעו לצפון אמריקה בשלהי המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים? שאלות אלה ניצבות ביסודו של הספר נפלאות בעולם החדש, שדן בשוק ספרי היידיש בארצות הברית, כפי שהתפתח בתקופת ההגירה ההמונית ועד מלחמת העולם השנייה. הספר תורם תובנות חדשות להבנת התפתחותה של תרבות היידיש המודרנית, ומוסיף נדבך חדש לחקר התפוצה הגדולה ביותר בעולם היהודי - הקהילה היהודית בארצות הברית. עולה ממנו, כי בניגוד לדימוי המקובל, ציבור המהגרים ממזרח אירופה לא נמנה עם שכבת האנאלפבתים בחברה היהודית באימפריה הרוסית, וכי לפעילות הספרותית והמו"לית ביידיש בארצות הברית היה קהל קוראים שהלך וגדל ככל שגאו גלי ההגירה החל בשנות התשעים של המאה התשע עשרה. בעשורים הראשונים של ההגירה ההמונית סייע שוק ספרי היידיש למהגרים בתהליך האמריקניזציה, ואילו בעשורים המאוחרים יותר ביטא הספר ביידיש את זהותם האתנית של המהגרים היהודים. שוק ספרי היידיש בארצות הברית פעל אפוא בין דרישות ההתערות לאתגרי האתניזציה. נפלאות בעולם החדש הוא המשך לספרה הקודם של המחברת בחנותו של מוכר הספרים: חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה )מאגנס 2006 (. שני הספרים פורשׂים יריעה רחבה באשר למקומן של האוריינות ותרבות הדפוס בהנעת תהליכים חברתיים ותרבותיים בקרב יהדות מזרח אירופה, בארצות מוצאם ובארצות הגירתם. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
האוניברסיטה הפתוחה

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  12  13  14