תורת הצורות של לשון המשנה : פרקי מבוא ותצורת שם העצם - תורת הצורות של לשון המשנה : פרקי מבוא ותצורת שם העצם : חלק ראשון, כרך א

תורת הצורות של לשון המשנה : פרקי מבוא ותצורת שם העצם - תורת הצורות של לשון המשנה : פרקי מבוא ותצורת שם העצם : חלק ראשון, כרך א

מחבר: משה בר-אשר
שנת ההוצאה: 2015
מילות מפתח: משנה; שפה עברית; מישנה; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות
תורת הצורות של לשון המשנה – פרקי מבוא ותצורת שם העצם מציע מחקר רב-היקף בנושא חשוב בדקדוק לשון חכמים. תחום זה היה בלא ספק המוזנח ביותר במחקר החדש של לשון חכמים, שהתגבש בבית המדרש הירושלמי. בספר נידונים ומתוארים בהיקף ממצה יותר ממאה וחמישים משקלי השמות בלא המוספיות שבלשון המשנה, הכוללים מעל אלפיים ושש מאות שמות עצם ושמות תואר מועצמים. התיעוד מבוסס על מסירותיהם של שני המשובחים שבכתבי היד של המשנה – כ"י קאופמן (ק) וכ"י פרמה ב (פר) – והוא מושווה למסירותיהם של עדים רבים אחרים. בצד התיאור והבירור המפורט בכל פרק מפרקי הספר נבחנים בשיטתיות גם הזיקה ללשון המקרא וגם החידושים של לשון חז"ל. החיבור נפתח בשלושה פרקי מבוא: (א) הצעה של מצב המחקר והצגת החיבור; (ב) עניינים בכתיב ובניקוד; (ג) עניינים בתורת ההגה והצורות ומעט פריטי תחביר. אל הספר
תוכן הספר:
האקדמיה ללשון העברית

מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג  יד