חשבונאות בעסקים : מעודכן IFRS מהדורה 12

חשבונאות בעסקים : מעודכן IFRS מהדורה 12

מחבר: ניסים ארניה, אהוד ימפולר ויניב קונצ'יצקי
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: חברות; מדיניות כלכלית; הנהלת חשבונות; מעורבות הממשלה במשק; מעורבות ציבורית; תוכנית כלכלית; חשבונאות
מטרת הספר היא להקנות כלים להבנה וניתוח של דוחות כספיים של חברות, מעודכנים באופן יסודי לתקינה החשבונאית הבינלאומית - IFRS - המחייבת בארץ, כבסיס להערכת טיב הביצועים שלהן ושוויין הכלכלי.
הספר כולל הצגת שיטות הערכת חברות ומיגזרים של חברות, וכן שיטות תמחיר, תקצוב ובקרה בעסקים.
בנושא הערכת חברות מציג הספר את האבחנה בין השווי בספרים והשווי הכלכלי של חברות, שיטת "המכפיל", שווי נכסי ושיטת היוון תזרים מזומנים (DCF).
הספר עוסק בסוגיות המרכזיות בחשבונאות, ובתוך כך משלב גם נושאים תיאורטיים מחזית המחקר האקדמי לצד דוגמאות מוחשיות ואירועים מחברות שונות. מוצג בו ניתוח יחסים פיננסיים בנושאי נזילות, רווחיות, איתנות פיננסית ויעילות, ונדון ההבדל בין רווח חשבונאי, רווח כלכלי ורווח לצורכי מס.
כמו כן, מוצגות דרכים לזיהוי וניתוח רווחים והפסדים סמויים בדוחות הכספיים, "ניהול והחלקת רווחים", חיזוי זרמי המזומנים, דוחות חשבונאיים מתואמים לאינפלציה, איחוד דוחות כספיים של חברות, רכישות ומיזוגים, הערכת מוניטין, אופציות ומכשירים פיננסים.
הספר נועד גם לשמש כלי תכנון ובקרה בידי מנהלים בארגונים, ומובאות בו שיטות תמחיר ובקרה, כולל שיטות ABC, תכנון ובקרה תקציבית, וכן ניתוח מרווחי יעילות ארגונית, הפוטנציאל העסקי, ניתוח חתכי פעילות בחברות, מרכזי עלות ורווח, מחירי העברה ותשואה על ההשקעה.
במהדורה מעודכנת זו של הספר הוספו נושאים חדשים, כולל אלה המתחייבים מהתקינה הבינלאומית שהונגה בארץ (IFRS). כמ כן, הוכנסו שינויים רבים בהצגת הנושאים השונים, נעשו עדכונים של הדוגמאות, התקנות והחוקים הנידונים בו. כל אלה מבוססים גם על ההוארה במסגרות שונות והערותיהם המועילות של קוראים רבים.
פרופ´ ניסים ארניה, רואה חשבון, מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב. שימש במשך שנים רבות ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה, פרסם מאמרים רבים בספרות המדעית בעולם ושימש פרופסור אורח באוניברסיטאות ברקלי, טורונטו, נורטווסטרן, טקסס וניו-יורק. בשנת 1981 זכה בפרס המכון הקנדי של רואי החשבון על תרומתו למקצוע החשבונאות. משמש דירקטור בחברות ויועץ פיננסי וכלכלי.
ד"ר אהוד ימפולר, רואה חשבון, בעל תואר שני במכללה (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, ו-Ph.D במינהל עסקים, אוניברסיטת הארוורד, ארה"ב. משמש כיום מרצה באוניברסיטת יוסטון בארה"ב.
ד"ר יניב קונצ´יצקי, רואה חשבון, בוגר כלכלה וחשבונאות בתוכנית למצטיינים באוניברסיטת תל-אביב. בעל תואר שני בכלכלה (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל-אביב. בעל תואר שני בסטטיסטיקה (בהיצטיינות) ו-Ph.D במינהל עסקים מאוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב. שימש מספר שנים כיועץ למגזר העסקי ולרשות ניירות ערך, וכיום מרצה באוניברסיטת דרום קליפוניה, לוס אנג´לס, ארה"ב. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, ביטחון וכלכלה
תוכן הספר:
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13