קראו בכותר - חשבונאות בעסקים : מעודכן IFRS מהדורה 12