בשבי האוטופיה

בשבי האוטופיה

מחבר: חנן חבר
שנת ההוצאה: 1995
מילות מפתח: שירה עברית; שירה עברית של תקופת ההשכלה; תרבות פוליטית; שירה; שירה-עברית; שירה עברית; שירה-עברית
מסה על משיחיות ופוליטיקה בשירה העברית בארץ ישראל בין שתי מלחמות עולם.
הספר מתחקה אחר הדינמיקות הפואטיות, שהפכו את תרבות השירה הארץ-ישראלית לזירה של עימותים סביב השאלה המשיחית: מ'שירת העבודה' בראשית שנות העשרים ומאמציה לעצב את דמות החלוץ, הקרבן והמבשר, כפשרה שתנטרל את המשיחיות מהשתמעויותיה הפוליטיות; ועד סוף שנות השלושים, ששיאן בדיאלוג הפואטי המפותל שהתקיים דווקא בין האקספרסיוניזם של האפוקליפטיות הפוליטית, הימנית-רדיקלית, של אורי צבי גרינברג, ובין הזרמים המשיחיים המודחקים שרחשו מתחת לפני השטח באסכולה הסימבוליסטית של שלונסקי-אלתרמן. אל הספר
תוכן הספר:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  12  13