ט

ט

התזוזה במעמדם ובמשמעותם של ייצוגי המשיחיות ניכרת יותר לקראת סוף שנות העשרים . ההתפתחויות הפוליטיות והחברתיות ביישוב בשנים אלה תרמו רבות להפיכת השאלה המשיחית למוקד רגיש של מחלוקת פוליטית . הקשיים הגדולים מבית ומחוץ ( המשבר הכלכלי , העימות הפוליטי והצבאי עם התנועה הלאומית הערבית , המאבק המדיני עם הבריטים ) הגבירו את הפוטנציאל הפוליטי האקטואלי של העמדה המשיחית כפתרון המנוגד לאידיאולוגיה הקונסטרוקטיביסטית של תנועת העבודה הארצישראלית . במקום 'עוד דונם ועוד עז' בישרה המשיחיות אמונות של דחיקת הקץ , ובמקום פוליטיקה ריאליסטית היא סיפקה פרשנות מיסטית לסיטואציה ההיסטורית וטיפחה ציפייה פסיבית ורוחנית לגאולה לאומית . אבל מעמדה הרם עודד את המחנות השונים להוסיף ולהחזיק בה ; על אף הפער הפוליטי הגדל והולך בין ההשתמעויות האקטואליות השונות של הייצוגים המשיחיים ניסו רבים בתוך הקונסנזוס הציוני להבליט את השתייכותם לאמונות המשיחיות . אך בסופו של דבר חדר הלחץ הפוליטי גם לכאן . המשיחיות הפכה יותר ויותר לאזור של מחלוקת פוליטית , והאיום שהיה טמון בה על האידיאולוגיה הקונסטרוקטיביסטית של תנועת העבודה הפך להיות מוח...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון