בשבי האוטופיה

מתוך:  > בשבי האוטופיה

עמוד:4

Hannan Hever CAPTIVES OF UTOPIA An Essay on Messianism and Politics Israel between the in Hebrew Poetry in Eretz Two World Wars מסת"ב ISBN 965-342-652-4 © 1995 כל הזכויות שמורות למרכז למורשת בךגוריון אוניברסיטת כן גוריון בנגב , תשנ"ו סדר צילום : קריית שדה בוקר טוטל גרפיקס , תל אביב נדפס בישראל במפעלי דפוס כתר , ירושלים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר