ביבליוגרפיה

אבן שמואל ( עורך , ( תשי"ד . מדרשי גאולה , פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי , ירושלים ותל אביב . אדשמיד קאזימיר , תשכ"ה . 'על האכספרסיוניזם בשירה' , ( 1917 ) בתוך : ב' הרושובסקי ( עורך , ( יורשי הסימבוליזם בשירה האירופית והיהודית — מבחר מניפסטים , מאמרים , הכרזות , ירושלים , . 80 אופז אביבה , תשנ"א . 'עולם הסמלים של הקובץ "קהלייתנו , '" קתדרה , 59 ( ניסן . 143-126 , ( אופנהיימר בנימין , תשמ"ד . 'מן האסכטולוגיה הנבואית , 'לאפוקליפטית בתוך : צ' ברס ( עורך , ( משיחיות ואסכטולוגיה , ירושלים , . 72-27 אידל משה , . 1990 פרקים בקבלה נבואית , ירושלים . . 1992 , — משיחיות ומיסטיקה , תל אביב . . 1993 , — קבלה — היבטים חדשים , תל אביב . . 1995 , — 'הסטוריה של הקבלה והסטוריה של , 'היהודים תיאוריה ובקורת , . 148-137 , 6 אייזנשטדט ש . נ ,. תשמ"ט . החברה הישראלית בתמורותיה , ירושלים . אייזנשטיין יהודה דוד , [ תרפ"ח ] . 1969 אוצר ויכוחים , ןניוארק . [ איש שלום בנימין , . 1990 הרב קוק בין רציונליזם למיסטיקה , תל אביב . אלמוג שמואל , תשמ"ד . 'המשיחיות כאתגר , 'לציונות בתוך...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון