יא

לעומת הגאולה של שלונסקי — האמורה לצמוח לאטה , באופן מדורג ולא תמיד עקבי מן הסבל היומיומי — מוצע בחזון אחד הלגיונות פתרון משיחי המתנסח במונחים דרסטיים . אך הצעד הבא במהלך הרדיקלי של אצ"ג כבר חרג מגבולות השיח הספרותי . המשיחיות הפוליטית שפיתח אצ"ג בחזון אחד הלגיונות והמסקנות האלימות שעלו ממנה מצאו את ביטוין גם בתפקיד המרכזי שמילא אז אצ"ג , יחד עם אב"א אחימאיר וי . ה . ייבין , בהקמת קבוצת 'ברית , 'הבריונים המחתרת האנטי בריטית הראשונה ביישוב . המצע המשיחי שהזין את חברי 'ברית הבריונים' הפך בה , הלכה למעשה , לפרוגרמה פוליטית . בספרו כלב בית ( תרפ"ט ) נימק אצ"ג השתמעויות פוליטיות אלה של שירתו המשיחית באמצעות האידיאל של הפייטן הבריון . בשיר שהוא מגדיר כ'נאום פייטנים בריונים' מציע הדובר משורר לרעיו המשוררים לכרות איתו ברית בריונים במולדת עברית לרגז כל השאננים בציון ; ויחדו נצא למלוי יעוךים : לברך כל חריש בשדה וחורשו . ללטף כל עץ מפיל צל בשרב , ולברך את שותלו וידו המיבלת . ולהבעיר את סדום ולשפך אבניה / 7 j 3 הפלא הזה שביד — — ( גרינברג [ תרפ"ט ] תשנ"א , ב , ( 97 בשירי כלב בית התרחבה חזית המאבק ו...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון