בשבי האוטופיה

מתוך:  > בשבי האוטופיה

עמוד:8

רדיקלית של אצ"ג , הרי שבפועל , נראה כי היא ניהלה איתו דיאלוג ואף הותנתה על ידו . על אף העימות המובהק בין המחנות , ומבעד לניגודים שנראו כבלתי ניתנים ליישוב , התלכדו כותבי השירה העברית בארץ ישראל סביב אינטרסים משותפים של כינון תרבות לאומית אחת למול , למשל , הערבים , ה'אחרים' הלאומיים שלה . כך נראה שמוקיעי הלאומנות והמשיחיות הפוליטית של אצ"ג קיימו איתה , למעשה , גם דיאלוג ספרותי ופוליטי מפותל וסמוי מעין . ולכן , ככל שאצ"ג נדחק לשוליים , כך גם נמצאו לו דרכים להטביע את חותמו , ואילו מה שנראה היה במבט ראשון כזירת עימות חריף של מחלוקת ושל הפרדה סביב השאלה המשיחית , מתגלה להיות גם כסות לדיאלוג , שבו היריבים גם משתפים פעולה זה עם זה . ראשיתו של ספר זה במאמרי על שירה ומשיחיות בארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם . ( Hever 1991 ) אני מבקש להודות כאן לפרופ' יונתן פרנקל על עזרתו בשיפור המאמר ובגיבושו . תודתי למרכז למורשת בן גוריון בקריית שדה בוקר על הכנסת האורחים ועל התמיכה שהוענקה לי במהלך עבודתי על הספר וכן למכון ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב על הסיוע בשלבים האחרונים של פרסום הספר . תודה לחמוטל צמיר על עבודת העריכה המסורה , לד"ר פנחס גינוסר על הערותיו המועילות וכן לאיל דותן שהכין את המפתח לספר . תודה מיוחדת לשאול שרגאי על הטיפול הסבלני והמקצועי בהוצאתו לאור של הספר . הציטוטים הובאו כאן כלשונם במקור , למעט תיקוני כתיב קלים . כל ההדגשות הן במקור , אלא אם כן צוין אחרת .

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר