בשבי האוטופיה

חנן חבר מסה על משיחיות ופוליטיקה בשירה העבו ת בארץ ישראל ביז שתי מלחמות העולם חנן חבר בשבי האוטופיה חנן חבר בשבי האוטופיה מסה על משיחיות ופוליטיקה בשירה העברית בארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם המרכז למורשת בן גוריון קרית שדה בוקר הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון