ו

ו

את הדרך המפותלת שבה חתרה שירתו של שלונסקי אל האמירה המשיחית המגשרת והמאשרת שלה אפשר להאיר באמצעות דפוסי שיח מקבילים בשדה התרבות העברית של אותה תקופה . למשל באמצעות דברים שכתב אז מאיר יערי , ממנהיגי 'השומר , 'הצעיר בגנות תפיסת העולם האוטופיסטית והניהיליסטית שאפיינה אותו ואת חבריו כשייסדו בימי העלייה השלישית את קבוצת ביתניה עילית ( מרגלית . ( 25-17 , 1971 במאמרו הפרוגרמטי 'סמלים , 'תלושים שפורסם ב 1923 ( יערי , 1972 , ( 148-139 התבונן יערי במבט ביקורתי , רטרוספקטיבי , בקובץ הקולקטיבי קהלייתנו ]) תרפ"ב ] צור תשמ"ח , ( שבו קובצו מדבריהם של חברים בקבוצת ביתניה עילית . יערי הסתייג ממה שזיהה כחוסר הקונקרטיות של סגנונם הסמלי ומן השעבוד של ההווה להתקדמות סוחפת לקראת אוטופיה מופשטת . לדבריו , חברי ביתניה כתבו את רשמיהם 'בסגנון של חזון , הרהור , זעקה וצקון , 'לחש במעין רגע של חסד שבו התרשמות של כל אחד מהם התגברה על המתח בין ההווה לבין ממד העתיד המובטח , ו'כאילו פתחה בקרבו תקופה , שהפכה את הספק לחזון , את הרף העין לנצחיות' ( יערי . ( 139 , 1972 ואכן , עיון בקובץ מסגיר את האנרגיה המשיחית שהזינה את...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון