ה

ה

התפתחותו של השיר המשיחי של קרני נותרת , בסופו של דבר , נאמנה לדפוס הקבוע המציג את העמדה המשיחית כפיתוח מועצם של העמדה הנבואית : המשיח הוא מי שמממש בגופו את בשורת הנביא והוא גם מי שיכול למלא תפקיד של מחוקק , של גואל ושל מנהיג רוחני ופוליטי . קרני , מנקודת המוצא הביאליקאית שלו , עיצב בשיריו סובייקט גמיש המגשר גישור חילוני בין שיר נבואי ביאליקאי לבין נוסחה של שיר משיחי ארצישראלי . אלה הם גישושים של משורר ששירתו אמנם לא חוללה מהפכה בפואטיקה של השירה הארצישראלית , אך סימנה בה דרך חילונית שהובילה להתפתחויות עתידיות של שירה משיחית מהפכנית , שהתגלגלה בהמשך גם למשיחיות פוליטית סוערת ומתסיסה . בשנותיו הראשונות של היישוב היו שחששו ממגמות חדשניות אלה והיו שקידמו אותן בברכה , אך עד סוף שנות העשרים ניתן היה לקיים פלורליזם זה ללא הפרעות מיוחדות . תכופות התממש המתח בין החזון האוטופי לבין מקומו הקונקרטי בהוויה הפוליטית והקיומית היומיומית כשיח שבמסגרתו יכולים לשכון יחדיו קטבים מרוחקים ובלתי מתיישבים אלה . ביסודו של דבר פעלה השירה כסוג של פרקטיקה אידיאולוגית האמורה לכסות על שפע הסתירות בין חזון משיחי אר...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון