ג

ג

החיבור בין השירה למשיחיות נעוץ , בראש ובראשונה , בתפקידיה המסורתיים יותר של השירה בתרבות המודרנית . ההתייחסות אל הטקסט השירי כאל גירסה מודרנית של החזון הנבואי המקראי — התייחסות שבלטה כל כך כבר במורשתה של הספרות הרומנטית — לא נעדרה גם מן השירה העברית שבמסורת 'הצופה לבית . 'ישראל והרי כבר המקור המקראי של סיטואציית הדיבר הנבואית כולל בתוכו השתמעויות משיחיות מובהקות , שכן הנביא הוא לעתים ק רובות נביא הגאולה , המבקיע בחזונו את לבושיה החיצוניים של המציאות ומבשר את אחרית הימים ואת יום ה' האפוקליפטי שיקדם לה . ועל כן הגאולה שמבשר הנביא כוללת בתוכה גם את דמות הגואל . לדמות הנביא הוקבלה לעתים קרובות הרגישות המיוחדת שיוחסה למשורר , כמי שקרוב אל דופק ההתרחשויות ושמהותו העמוקה של המהלך ההיסטורי גלויה לפניו . הופעתו של חיים נחמן ביאליק בספרות התחייה עוררה עניין ותשומת לב רבה בהקשר של שאלת מעמדו של המשורר כנביא . במקביל לפרסום יצירותיו התנהל בביקורת העברית ויכוח ער סביב השאלה האם ביאליק הוא נביא של ממש , מימוש אקטואלי לבן דמותו של נביא מקראי , או שמא אינו אלא משורר בן זמננו המשתמש בפרסונה המקראית של ...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון