יז

הדמות שהעמיד אצ"ג במרכז שירתו בשנות השלושים היא של נביא מוכיח , החוזה את בוא המשיח אבל לעתים גם מופיע בעצמו כמשיח וכמבשר . הוא מעמיד עצמו כמשורר ואיש חזון יחיד בדורו , המבטל את הסובבים אותו ואת כל בני דורו . מצד אחד הוא תובע לעצמו מעמד נפלה של איש אמת שאין לערער על אמיתו , ומצד שני — וגם זאת לפי המסורת המקראית של הנביא — הוא איש מבוזה , הנרדף בשל עמדותיו : ואני בא לקטרג . אני חושף ךמיוית ומךאות באןמל הקטרוג המלבן . נפח הייתי מטבח תךפ"ט עד תךצ"ו ואתם הלכתם פה בינתים על כף ועל אף — — היה אל אלהי המהפכה העבךית לי 7 ןזעי , בלכתי לבער את סמךטוטי הדור בא # י ! — — ' ]) הזמן יצק דם על , [ 'עיני שם , ( 16 : "ואחר כן זה רוח הגזע אומר וזה הוא השואל זאת . אפפני כמו ערפל בהךבה ךעמים . לא מצא לו אחר זולתי בדור זה לדרשו . הוא חותה מלותיו בשפתי כגחלי ךתמים : לא' ]) שומע בלבד , אני גם , [ 'רואה שם , ( 17 ובמקום אחר הוא כותב : צי 1 ן , והייתי עוגב לך ועמוד של אש י וכלב בכל מבואיך , המריח לסוד ומנבח : הכונו , אחים , כי קרבים ימי eftf , המוניך ציתו לשריך כבךי הזרועות . ושמי בךחוביך לןךאו לשנינה ולשמצה , ...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון