בשבי האוטופיה

מתוך:  > בשבי האוטופיה

עמוד:9

ואעל על המיטה לנוח , ואישן ואחלום שנית ואךא בחלומי והנה תורים ובני יונה עם כל עוף טהור למינהו והבהמה הטהורה למינה עומדים סביב למיטתי וקוראים : יחי אדוננו המלך לעולם ! ומשתחוים לי בהדרת כבוד . ויהי בהרימי ידי , לברך את עבדי , ויפוצו פתאם מעלי , עד כי לא נשאר גם אחד מן המחנה , ואט ראשי להביט באספקלריה המאירה בראש מיטתי , ואשם בה את עיני השמאלית , והנה שלושה הרים גדולים עומדים ותלויים על רגל אחת גדולה וכדור גדול עליהם ; בימין הכדור עומד איש חזן , ועל יד ימינו ועל שמאלו שני עוזרים לו בשירה , אחד גדול ואחד קטן . ושבתי וראיתי , והנה החזן בוער כאש כולו ופניו מתלהטים כגחלת , ומצוארו של המשורר הגדול נוטף דם בלי הרף , ומשא כבד על שכם המשורר הקטן , וכלי זמר ביד שלשתם . והנה בדלת הכדור סדק , ואבט בעדו הרחק הרחק , ואראה שני יענים גדולים ורסני ברזל בפיהם מעופפים באויר השמים , ותחתיהם עמד המון חיות יער ובריות קטנות גדודים גדודים לאלפי אלפים וריבוא רבבות , ופניהן פני אדם , אך לא ידים להן ; ובתוך כל המחנה הגדול , המכסה את עין האדמה , עומדות ארבע בריות גדולות , בעלי קומה גדולה מאד וצורתן כבני הענק , וביד כל אחת מארבעת האימים האלה שמלה וסולם , שמלה וסולם . והיה כאשר שרו וניגנו החזן עם שני משורריו על הכדור , נחו פה היענים וצבאי החיות ועמדו בלי נוע ; ובחדלם לשיר , עופפו היענים ורצו ךצוא ושוב וירמסו רכים מהקטנים , מהם שרפו בהבל פיהם , מהם קרעו בצפרניהם , מהם תלו בשערותיהם , מהם נגחו בקרניהם , וירמסום ויטנפום . וכאשר ניסו הקטנים לעלות בסולמות הארבעה , נשכו בהם בשיניהם ויקרעום לגזרים . ותהי הזעקה והצעקה גדולה עד אשר חרדו שמים וארץ . ויהי בחדלי להביט בסדק הכדור ובחור האספקלריה שעל מיטתי , והנה האיש המוזר עומד ממעל ומועף ביעף כמלאכי השרת ויאמר אלי : בן אדם , הנה הראתיך רוב פלאות , אשר לא זממת ולא שיערת , והנה אודיעך מדע והשכל , כי כל המראות אשר ראית היו חזיונות קדם מבית יעקב וצריו , וגם חזיונות חייך הם , את אשר יקרך בקרב העם הזה ובמסיבי שבטיו . כי הן גביר לאחיך שמתיך , והיה כאשר תריד ונשבתה גם הגאולה עד קץ הימין ... ( מתוך חלומו של שבתאי צבי , , 'הילד' על פי מאורעות צבי , תקע"ד , הרומן העברי הראשון על שבתאי צבי . בתוך : בן גוריון ( ברדיצ'בסקי , ( 'חלום בתוך , 'חלום תשט"ז , רצ"א )

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר