ח

ח

ב , 1924 אותה שנה שבה התפרסמו הפואמות האלה של שלונסקי ושל אצ"ג , כתב דוד שמעונוביץ ( לימים שמעוני , ( מקובעי הטון ב'תרבות העבודה' ושירתה , בשירו : 'בצורת' משיח ! מהר בוא ! מתהום מעמקןי ישוע לבי לןל , לראש מאוייו , ואל תחכה נא לדור , שכלו זכאי או כלו חיב . ( שמעונוביץ [ תרפ"ד ] תשי"ד , עב ) אך ארבע שנים לאחר מכן , ב , 1928 כבר השתנה טעמו של שמעונוביץ , ובמקום תביעה ישירה לבואו של המשיח הוא כותב שיר , 'מטא משיחי' המבקר את דפוסי ההתייחסות המקובלים למשיחיות : ... ובעוד בין תהום מאפליה וזהר הרקיע אפרפרה ואכלה לךבר הרז — והנה בכאב אין גבול בי הביט ולחש : 'איך אופיע , עת אשמע מכל עבר : 'ייתי ולא אחמיניה י ' ( שמעונוביץ [ תרפ"ח ] שם , קה ) שמעונוביץ מצטט את המאמר הנודע ממסכת סנהדרין ( צח , ע"ב ) 'ייתי ולא אחמיניה' יבוא' ) המשיח ולא אראנו' — מפני הצרות הרבות הבאות בעקבות המשיח ) כדי לתקוף גילויים של ספקנות והסתייגות מן המשיחיות . מכאן ואילך סוקר השיר מבחר של גישות והעדפות משיחיות , שהמחזיקים בהן מתעקשים לראות בכל אחת מהן חזות הכל . "' האחד אדיר חפצו : עולם במלכות שדי ! [ ... ] כל גורע ומוסיף ...  אל הספר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון