אמנות ורעיון בסיפורת המקראית : היחסים בין אמצעי עיצוב אמנותיים ובין הרעיונות

אמנות ורעיון בסיפורת המקראית : היחסים בין אמצעי עיצוב אמנותיים ובין הרעיונות

מחבר: שמאי גלנדר
שנת ההוצאה: 1997
מילות מפתח: תנ"ך כספרות; תנ"ך באמנות; תנך באומנות; ת. נ. ך.; סיפורי התנ"ך; סיפורי המקרא; סיפור מקראי; ת.נ.ך.; ספרות המקרא
בשנים האחרונות הוקדשו מחקרים רבים לאמנות העיצוב של הסיפור המקראי. ייחודו של ספר זה בכך, שהוא מנסה להראות אילו רעיונות, השקפות או מסרים, גרמו להתגבשותם של דפוסי עיצוב מסוימים, ולהעדפתן של תחבולות ספרותיות מסוימות. הצגת הדברים מבהירה גם, כיצד הפכו מוטיבים פשוטים של סיפורי עם לסיפורים המתמודדים עם עקרונות מוסר ואמונה נצחיים. המחבר, שפירסם גם רומנים וקבצי סיפורים, משלב בספר זה את אהבתו לספרות עם עיסוקו בחקר המקרא. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14