מבוא

מבוא בשנים האחרונות עסקו מחקרים רבים באמנות הסיפור שבמקרא . מהם מקיפים ושיטתיים , מהם המוקדשים לתופעות ולמאפיינים מסוימים בלבד . בעיוני השתדלתי כמיטב יכולתי להתייחס לאותה ספרות מחקר שיש בה נגיעה לנושאים ולטיעונים שהעליתי , אבל קצרה ידי מלכלול את כולם . איני מתכוון להציג כאן מחקר מקיף בסיפור המקראי על כל היבטיו . אעסוק בהיבטים מסוימים בלבד : כוונתי להראות כיצד עשו המחברים שימוש באמצעי עיצוב אמנותיים מסוימים מתוך בחירה מכוונת , או מתוך הבחנה אמנותית דקה , כדי שזו תשרת אותם לצרכי מסריהם ולקחיהם . פרק מרכזי הקדשתי למבנה החזרה ושימושיו העיקריים . כידוע , כמעט כל מחקר בסיפורת המקראית עוסק בנושא זה . המחלוקות הכרוכות בו מלוות את פרשנות המקרא מימי חז"ל ועד ימינו , ובמהלך עיוני השתדלתי להצביע על הגישות העיקריות . אבל לבדיקתי בנושא זה שתי מטרות עיקריות , הקשורות זו בזו : האחת היא , להראות שהשימוש במבנה החזרה , ברוב המקומות , נעשה מתוך בחירה ואינו סכימטי או פרי קונוונציה בלבד . השניה היא להראות שהשימוש במבנה החזרה כרוך באחד הנושאים המרכזיים באמונה המקראית , והוא נושא השליחות . כמעט כל הסיפורים שא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד