העלילה והקונפליקט שביסודה

העלילה והקונפליקט שביסודה " ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים"( בר' כה , כז ) . פסוק זה מבהיר מראש שעלילתו של הסיפור תהיה מושתתת על הניגור שבין גיבוריו , שהם שני האחים . אבל הניגוד או התחרות בין אחים הוא נושא אוניברסלי , והוא נפוץ גם בספרות המזרח הקדמון 1. כדי לרדת לעומקו של הסיפור ולהבין את מסריו הייחודיים , עלינו לחשוף את טיבו המדויק של הניגוד ואת משמעויותיו . בסיפור מכירת הבכורה מתואר הניגוד שבין יעקב ועשו , ניגוד שאינו מתמצה באורח חייהם בלבד . העובדות המדווחות לפני השיחה שביניהם מגלות שהסיפור כולו , לכל פרטיו , מושתת על מערכת ניגודים : תחילתו של הסיפור במתח שבין עקרות ללידה . בשלב הבא הופך מתח זה למאבק , כאשר הבנים " מתרוצצים " בקרבה עד שהולכת רבקה לדרוש את ה'. 2 גם תשובתו של ה' מנבאת עתיר של מאבק . הניגוד הבא נרמז באופן לידתם של השניים : עשו נולד ראשון ואת מראהו מאפיינים סממני בשלות מלאה , בעוד שלידתו של יעקב " תלויה " בעשו , והוא אוחז בעקב אחיו . ( הניגוד הכרוך בשעירותו של עשו מול יעקב שהיה " איש חלק " מופיע בסיפור הבא , של גניבת הברכה ) . לאחר מכן אנו למדים על ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד