מבוא

עמוד:10

הראשונים את התגלמותם של יעוד ושליחות לאומיים , כפי שאלה ניצפו בימיו של המחבר . בהתאם לכך , מתרכז גם הפרק על הגיבורים בנושא עיקרי אחד : בסיפורים המורכבים או במחזורי הסיפורים , מורגש חסרונו של קו עקבי בעיצוב , בעיקר במה שנוגע להתפתחותו של הגיבור . כמעט שאין אפשרות לציין השפעת גומלין בין אירועים שחווה הגיבור ובין שינויים שחלו בתכונותיו . אמת , ישנם היוצאים מכלל זה . בשלב מסוים בקורותיו של יוסף , הוא מגלה כלפי זולתו רגישות שלא היתה בו קודם לכן . אלא שגם במקרה זה אין הכתוב מציג בבהירות את נסיבותיה של " תכונה נרכשת " זו , ורק נותר לנו להבין דבר מתוך דבר , לאמור , שיוסף הפונה אל האופה ואל המשקה של מלך מצרים בשאלה " מדוע פניכם רעים היום", אינו עוד אותו יוסף האגוצנטרי שהכרנו בשלביו המוקדמים של הסיפור . מקרים כאלה מעטים ביותר , ונראה כי דמות הגיבור נועדה בעיקר לשמש מענה לשאלות של אמונה . האירועים הנחרזים על שרשרת חייו הם בעיקרם אילוסטרציות לקונפליקטים עקרוניים , לתקדימים משמעותיים , להבהרת מהותה של השליחות שהוטלה עליו או להמחשת מהותה הרעיונית של מערכת היחסים והמחוייבויות שבין הפרט ובין העדה או בין האדם לאלהיו . העובדה שאף על פי כן מתקבלת רמות הגיבור המקראי כדמות אמינה המעוררת הזדהות והמשמשת לעתים קרובות כדמות מופת , מוסברת בדרך כלל ברמתו האמנותית הגבוהה של המחבר המקראי וביכולתו הססגונית להשתמש באמצעי העיצוב שברשותו . אך יש להדגיש שהמחבר מייחס חשיבות רבה לגיבור - השליח , להכרעותיו ולהעדפותיו , משמע , לאופן השימוש שלו בחופש הבחירה שלרשותו . במלים אחרות , הסיפורים נתגבשו תוך מזיגה מעודנת בין הדגשת מגמתם החינוכית ובין הגשתם כסיפורים שאפשר לחזור ולספרם כדי לענג את שומעיהם . הלקחים והמסרים מוגשים אפוא באמצעות המימד החווייתי , וחוליית הקישור בין המימד החינוכי והמימד החווייתי מצויה באופן עיצובו של הגיבור . בסיפורים רבים נגלה שהמחבר הקדיש לגיבורים תשומת לב רבה יותר מאשר לאירועים ההיסטוריים שבתוכם פעל . המעין בסיפור יפתח הגלעדי , למשל , יבין שאילו ראה המחבר את משימתו העיקרית בתיאור מהלך האירועים , היה מבהיר מן הסתם כיצד הצליח יפתח לנצח את העמונים . ככלות הכל , אין זה עניין של מה בכך : מן הסיפור נמצאנו למדים שזקני גלעד נאלצו למחול על כבודם ולפנות אל יפתח המגורש , משום שרק הוא מסוגל היה להנהיגם בקרב . הסיפור אינו מתעלם מן המימד ההיסטורי ,

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר