ביבליוגרפיה

ביבליוגרמיה י . אבן , מילק מונחי הסיפורת , ירושלים תשל"ח . אברכך - סמולר , " Calves Golden the and Jeroboam , Aaron " , Smolar . ] - Aberbach . M 140. - .129 pp ( 1967 ) 86 JBL אהרליך 1953., Berlin 73, BZAW , Testameat AJten 2 ת'1 Traum Der , Ehrlich . L . E א . אוארבך , מימזיס ( תרג . ב . קרוא ) , ירושלים תשי"ח . ש . אחיטוב , " עמק המלך", אנציקלופדיה מקראית ו , ירושלים תשל"ב , עמ' .296  אל הספר
הקיבוץ המאוחד