פורמולות כתחליף לתיאורי מצב

פרטים שאינם תורמים ישירות לקידום העלילה . הגיבוב שבקטע זה אינו תורם לקידום העלילה אלא לתחושה של התעלות ושל חגיגיות : שטף ההתקדמות נעצר במתכוון כדי להשתהות באירוע שהכל ציפו לו , ואשר היה כרוך בקשיים ובמשברים 26. פורמולות כתחליף לתיאורי מצב לאחר שהשמיע אחיתפל את עצתו באוזני אבשלום בדבר הדרך הטובה להכות את דוד המלך , פונה אבשלום גם אל חושי הארכי לשמוע את דעתו . " ניאמר חושי אל אבשלום לא טובה העצה אשר יעץ אחיתפל בפעם הזאת . ויאמר חושי אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גברים המה ומרי נפש המה ..."( שמ"ב יז , ז - ח ) . פעמיים מופיעה אפוא פורמולת הפתיחה לדיבור הישיר , " ויאמר", בתוך דבריו של אותו דובר , חושי , אף על פי שבין " ויאמר " הראשון לבין " ויאמר " השני לא הופסק דיבורו בדברי איש זולתו . הפתיחה המקובלת " ויאמר", המקדימה דיבור ישיר , מופיעה בדרך כלל לפני דבריו של אחד הדוברים , ובתחילת השיחה - בצירוף שמו , בנוסח " ויאמר א .... ויאמר ב ...". בהמשך השיחה אין הכתוב חוזר על שם הדובר אלא אם כן נתווסף לו תואר מסוים , כפי שנראה להלן , או שהפורמולה מתרחבת לצורך הדגשה מיוחדת של הדברים המובאים בהמשך . א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד